Priser og informasjon
Priser

Leie per person/døgn:

Ved leie av hele hytten:
Kr 1.000,- for inntil 5 personer.
Ved flere enn 5 personer, kr 100,- i tillegg per person/døgn, under 18 år kr. 50.

Ved 1-3 personer og leie samtidig åpent også for andre:
Over 18 år:     kr 150,- per person/døgn
Under 18 år:   kr 100,- per person/døgn.

Medlemmer:
Medlemmer av Tranehyttens Venner gis 50% rabatt på gjeldende priser.
Bli medlem ➜ Kontakt oss på [email protected]

Dagsbesøk ved åpen hytte:
Dagsbesøk:   kr 50,- per person. Medlemmer gratis.

Ved dagsbesøk eller kjøp av varer (saft, kaffe, sjokolade mm) kan vipps til 17945 benyttes. Ved utleie sendes faktura til bestillers e-post eller ifølge avtale.

Ved avbestilling senere enn to uker før reservert dato belastes kr 1.000 per døgn ved leie av hele hytten. For annen utleie full pris.Bruk av Tranehytten

Leietaker må være over 21 år.

Lokalene må være ryddet og rengjort til kl. 12:00 neste dag eller etter avtale. Forlat hytten gjerne i minst like god stand som da du kom.

Se også Brukerdokumentasjon ➜ og omtale Om hytten ➜.Tranehyttens Venner

Forvaltning og drift av hytten ivaretas ifølge inngått avtale av Tranehyttens Venner (TV).

TV er en frittstående forening hvor alle kan bli medlem med medlemsfordeler. Foreningens formål er drift og vedlikehold av Tranehytten som eies av Sportsklubben Trane.

Styremedlemmer:
Sverre Selheim, Audun Dahle, Jan Larsen, Jørn Furnes, Vidar Myrmel

Bli medlem ➜ Kontakt oss på [email protected]

Kalender


M
T
O
T
F
L
S
Klikk på reservert dag for å se fra-til klokkeslett.
SK Trane
V. Bjerknesvei 30
Epost: [email protected]
Internett: www.sktrane.no
Tranehyttens Venner
V. Bjerknesvei 30
Epost: [email protected]
Internett: tranehytten.no